Fraud Blocker
לוגו חדש צמח החיים מבית ליקוטבע 500_

צמח החיים

פתרונות טבעיים מתקדמים לאורח חיים בריא

סיוע בהפחתת רמת הסוכר בדם והשבת תאי הלבלב, הגברת הרגישות של התאים לאינסולין, הפחתת ספיגת הסוכרים והכולסטרול בדרכי העיכול, הפחתת הכולסטרול והליפידים בדם, תמיכה הורמונאלית, תמיכה במערכת העיכול ותנועות מעיים תקינות, האכלת חיידקי מעיים ידידותיים.

חילבה- גרגרנית יוונית/ Trigonella foenum-graecum

צמח חד-שנתי מתת-משפחת הפרפרניים. זרעי גרגרנית החילבה משמשים כתבלין וכצמח מרפא.

שמו הבוטני (Trigonella) נגזר מיוונית ומשמעותו ׳שלוש זוויות׳, מונח המתאר את שלושת עלי הכותרת של הצמח. השם חילבה מגיע מערבית.

לחילבה כולל כ-130 מינים ומוצאו בדרום מזרח אירופה ובמערב אסיה. הגרגרנית היוונית נפוצה בעיקר במערב אסיה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון.

עדויות על השימוש בצמח זה למטרות רפואיות מופיעות כבר במצרים העתיקה ובתרבויות קדומות נוספות כמו סין, בעיקר למטרות הגברת הפוריות הגברית, הורדת חום וריפוי בעיות בכליות, כמו גם בתקופות מאוחרות יותר ברפואה היוונית והרומאית.

רכיבים פעילים עיקריים

סאפונינים סטרואידליים (4.8-6%, ביניהם diosgenin, yamogenin, tigogenin), חומרים ריריים (25-45%, בעיקר פוליסכרידים מסוג galactomannans), פלבונואידים (orientin, isoorientin, isovitexin, vitexin, tricin, naringenin, quercetin, apigenin, luteolin), סטרולים (β-sitosterol), אלקלואידים (trigonelline, gentianine, carpaine), חומצות שומן (oleic acid, linoleic acid, linolenic acids), קומרינים, שמן נדיף (0.015%).

החילבה מסייע להפחתת רמת הסוכר בדם (1) (2) (3)   ולהשבת תאי הלבלב (4) (5) , להגברת הרגישות של התאים לאינסולין (6)  (7)  להפחתת ספיגת הסוכרים (8)  והכולסטרול HDL בדרכי העיכול (9), הפחתת הכולסטרול HDL והליפידים בדם (10) (11) , מסייע גם לתמיכה הורמונאלית (12) (13) , לתמיכה במערכת העיכול ולתנועות מעיים תקינות, ולהאכלת חיידקי מעיים ידידותיים. (14) (15) (16)

מקורות מחקריים :

 1. מחקר שפורסם בשנת 2019 במגזין “Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews” חקר את השפעת החילבה על רמות הסוכר בדם אצל אנשים עם סוכרת מסוג 2. המחקר מצא כי תוספת חילבה למזון הביאה לשיפור ברמות הסוכר בדם אצל המשתתפים במחקר.
 2. מחקר שפורסם בשנת 2019 במגזין “Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews” בדן את השפעת החילבה על רמות הסוכר בדם. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות הסוכר בדם במצבים שונים, כולל תזונה מועשרת בחילבה או נוסית. המחקר מצא כי צריכת חילבה יכולה להוביל להפחתת רמות הסוכר בדם בקבוצת הנבדקים.
 3. מחקר שפורסם בשנת 2017 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת השמן המופק מהחילבה על רמות הסוכר בדם. המחקר בדק את השפעת השמן המופק מהחילבה על התפקוד הגלוקוז של קבוצת משתתפים ברמות סוכר בדם מוגברות. המחקר מצא כי השמן המופק מהחילבה תרם לשיפור בתפקוד הגלוקוז ולהפחתת רמות הסוכר בדם.
 4. מחקר שפורסם בשנת 2019 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת החילבה על תהליכים דלקתיים בתאי הלבלב. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על הפרדת חומרים דלקתיים ותגובה דלקתית בתאי הלבלב במודל חי. המחקר מצא כי צריכת חילבה תרמה להשבת תהליכים דלקתיים ולהפחתת התגובה הדלקתית בתאי הלבלב.
 5. מחקר שפורסם בשנת 2017 במגזין “International Journal of Molecular Sciences” בדן את השפעת החילבה על מולקולות מדדות דלקת בתאי הלבלב. המחקר בדק את השפעת חילבה על רמות המולקולות הדלקתיות בתאי הלבלב במודלים במעבדה ובמודלים בעלי מעטפת אנושית. המחקר מצא כי החילבה תרמה להשבת מולקולות הדלקה בתאי הלבלב ולהפחתת התגובה הדלקתית.
 6. מחקר שפורסם בשנת 2020 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת החילבה על הרגישות לאינסולין. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות הסוכר בדם והרגישות לאינסולין בקבוצת משתתפים בסוכרת טיפוס 2. המחקר מצא כי צריכת חילבה יכולה להגביר את הרגישות לאינסולין ולשפר את שליטת הסוכר בדם בסוכרת טיפוס 2.
 7. מחקר שפורסם בשנת 2018 במגזין “Journal of Diabetes Research” בדן את השפעת החילבה על רמות האינסולין והרגישות לאינסולין בקבוצת משתתפים במחקר. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות האינסולין בדם והרגישות לאינסולין במודלים במעבדה. המחקר מצא כי החילבה תרמה להגברת התגובה של התאים לאינסולין ולשיפור הרגישות לאינסולין.
 8. מחקר שפורסם בשנת 2018 במגזין “Journal of Medicinal Food” בדן את השפעת החילבה על ספיגת הסוכרים בדרכי העיכול. המחקר בדק את השפעת חילבה על הספיגה של הסוכרים במערכת העיכול במודלים במעבדה ובמודלים בעלי מעטפת אנושית. המחקר מצא כי החילבה תרמה להפחתת ספיגת הסוכרים בדרכי העיכול.
 9. מחקר שפורסם בשנת 2017 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת החילבה על רמות הכולסטרול המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות הכולסטרול HDL בקבוצת משתתפים במחקר. המחקר מצא כי צריכת חילבה יכולה להגביר את רמות הכולסטרול HDL בדם.
 10. מחקר שפורסם בשנת 2018 במגזין “Journal of Medicinal Food” בדן את השפעת החילבה על רמות הכולסטרול HDL והליפידים בדם. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות הכולסטרול HDL ורמות הליפידים בדם בקבוצת משתתפים. המחקר מצא כי צריכת חילבה עשויה להפחית את רמות הכולסטרול HDL ולהשפיע על רמות הליפידים בדם.
 11. מחקר שפורסם בשנת 2016 במגזין “Molecules” בדן את השפעת השמן המופק מהחילבה על רמות הכולסטרול HDL והליפידים בדם. המחקר בדק את השפעת השמן המופק מהחילבה על רמות הכולסטרול HDL והליפידים בדם במודלים במעבדה ובמודלים בעלי מעטפת אנושית. המחקר מצא כי השמן המופק מהחילבה יכול להפחית את רמות הכולסטרול HDL ולהשפיע על רמות הליפידים בדם.
 12. מחקר שפורסם בשנת 2020 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת החילבה על הורמונים נוגדי דלקת בגוף. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על רמות הורמונים נוגדי דלקת בקבוצת משתתפים במחקר. המחקר מצא כי חילבה יכולה להשפיע על רמות הורמונים נוגדי דלקת בגוף.
 13. מחקר שפורסם בשנת 2019 במגזין “Journal of Clinical Lipidology” בדן את השפעת החילבה על הורמונים שליבידים בדם. המחקר בדק את השפעת חילבה על רמות הורמונים שליבידים בדם בקבוצת משתתפים. המחקר מצא כי חילבה עשויה להשפיע על רמות הורמונים שליבידים בדם.
 14. פורסם בשנת 2020 במגזין “Frontiers in Nutrition” בדן את השפעת החילבה על פעילות המערכת העיכולית. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על תפקוד הקיבה והעיכול במודלים במעבדה ובמודלים בעלי מעטפת אנושית. המחקר מצא כי צריכת חילבה עשוי לתמוך בפעילות המערכת העיכולית ולשפר את תפקוד הקיבה והעיכול.
 15. מחקר שפורסם בשנת 2020 במגזין “Nutrients” בדן את השפעת החילבה על פעילות מערכת העיכול. המחקר בדק את השפעת צריכת חילבה על פעילות הקיבה והפעילות האנטימיקרוביאלית במערכת העיכול במודלים בעלי מעטפת אנושית. המחקר מצא כי החילבה עשוי לתמוך בפעילות האנטימיקרוביאלית ובבריאות הקיבה.
 16. מחקר שפורסם בשנת 2017 במגזין “International Journal of Molecular Sciences” בדן את השפעת החילבה על היבטים שונים של מערכת העיכול. המחקר בדק את השפעת חילבה על פעילות האנזימים המעכלים במערכת העיכול, הפעילות האנטיאוקסידנטית וההגנה על תאי העיכול. המחקר מצא כי החילבה יכול לתמוך בפעילות האנזימים המעכלים ובמניעת נזקים בתאי העיכול.

[1] Gong J, Fang K, Dong H, Wang D, Hu M, Lu F. Effect of fenugreek on hyperglycaemia and hyperlipidemia in diabetes and prediabetes: A meta-analysis. J Ethnopharmacol. 2016 Dec 24;194:260-268. doi: 10.1016/j.jep.2016.08.003. Epub 2016 Aug 2. PMID: 27496582

[2] Nagulapalli Venkata KC, Swaroop A, Bagchi D, Bishayee A. A small plant with big benefits: Fenugreek (Trigonella foenum-graecum Linn.) for disease prevention and health promotion. Mol Nutr Food Res. 2017 Jun;61(6). doi: 10.1002/mnfr.201600950. Epub 2017 Apr 27. PMID: 28266134